Σκύλοι φύλακες


ράτσες σκύλων φύλακες
Από όλες τις ράτσες σκύλων που υπάρχουν, ανάμεσα τους μπορούμε να εντοπίσουμε μερικές οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά του φύλακα και έχουν έμφυτο το ένστικτο της προστασίας του χώρου τους αλλά και της οικογένειας. Παρόλο που συγκεκριμένες ράτσες διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός φύλακα δεν πρέπει να εξαρτιόμαστε μόνο από […]

Ράτσες σκύλων φύλακες